Historie skautingu

Světový skauting

Brownsea
ostrov Brownsea

Zakladatel světového skayoung_BP   utingu je sir Robert Baden-Powell, narodil se 22. 2. 1857 ve Velké Británii. Ve svých 19 letech vstoupil do armády a působil v Indii a v Africe, kde začal pracovat s chlapci ve věku 12 – 15 let, které, díky jejich hbitosti, využíval jako poslíčky. Vynalezl také techniku matení soupeře pomocí falešných minových polí a zbraní (plechovky od kompotu, lampy, …).

Když se vrátil do Anglie vydal zde knihu Aids to Scouting, kterou vydal pro hochy v armádě, ale zaujala zejména britskou mládež. V roce 1907 pořádá pro chlapce první skautská tábor a to na ostrově Brown Sea, kde sepisuje Scouting for Boys (Skauting pro chlapce). Rok poté začal vydávat ještě časopis Scout.

Bratr R. B.-Powella – Henry W. S. Baden-Powell založil v roce 1909 první oddíl vodních skautů v Británii a rok poté vznikl odbor pro vodní skauting. O vznik dívčího skautingu se potom zasloužily sestra (Agnes B.-Powell) a manželka (Olave B.-Powell) zakladatele skautingu. Agnes v roce 1912 vytvořila první oddíl skautek v Londýně a sepsala příručku pro skautky The Handbook for the Girl Guides or How Girls Can Help to Build Up the Empire.

 agnes     HWSBP      BP_hat     olave

          Agnes                              Henry                                  Robert                                   Olave

Skauting v Čechách

ABSAntonín Benjamin Svojsík se narodil 5. 9. 1876. Byl profesorem tělocviku a v roce 1911 odjel do Anglie a Skandinávie, aby tam objevoval skautské hnutí na vlastní oči. ABS_hatPo návratu se vrhl na překlad Scouting for Boys a poznatky z cest si v praxi ověřoval se svými žáky ze Žižkovské reálky, které později sdružil do první skautské družiny. V létě 1912 uspořádal první skautský tábor v Čechách, který se konal v Orlovech v Posázaví. Celou cestu na tábor šli chlapci z Prahy pěšky jen s dvokolákem se všemi věcmi. V roce 1912 sepsal ABS bibli českého skautingu Základy junáctví.

orovskyPrvní oddíl vodních skautů v Čechách založil Josef Rössler Ořovský v roce 1912 při Yacht klubu v Praze. Předcházelo tomu shlédnutí švédských VS na olympiádě ve Stockholmu.

O vstup českých dívek skautského hnutí se zasloužila Vlasta Koseová.

Woodcraft v Americe

ETSZatímco v Evropě vznikal skauting na základech armádní výchovy a byl kladen důraz na disciplínu, nošení krojů (uniforem) a chlapci se učí maskETS_indianiovat a šifrovat, zakládá v USA Ernest Thompson Seton v roce 1902 Woodcrafts, jejichž myšlenky jsou založené na indiánské výchově a splynutí s přírodou.
Samotný Seton se s indiány mnohokrát setkal, aby „odkoukal“ všechny jejich rituály a tradice. V roce 1910 vzniká z Woodcrafts organizace Boy Scouts of America.

Český skauting je směsí britského a amerického skautingu: z britského jsme si vzali symboliku krojů, vlajem a nástupů a z americké například známou výzvu tří orlích per nebo rituál k zapalování slavnostního ohně ze čtyř světových stran. Čeští skauti přispěli světu vynálezem například podsadového stanu nebo pramice P550.