Česká republika

Státní symboly

Velký a malý státní znak

Jvelky_znakedním z nejpoužívanějších státních symbolů je velký státní znak. Velký státní znak má pět barev: červenou, stříbrnou (bílou), zlatou (žlutou), modrou a černou. Jsou na něm dva druhy zvířat: lev a orlice. Zatímco oba lvi jsou stejn
í, orlice jsou rozdílné černá na zlatém pozadí představuje Slezsko a červenobílá na modrém symbolizuje Moravu. Každé zvíře má na znaku vymezené své místo. Znak představuje všechny územní části našeho státu: Čechy, Moravu amaly znak Slezsko.

Malý státní znak má tvar prostého štítu a představuje v červeném poli stříbrného lva. Ten lev však není jen tak ledajaký – má totiž dva ocasy! Je také vzpřímený a musí být vždy otočen správným směrem. Důležitou součástí znaku je i korunka na hlavě lva. Koruna, jazyk i drápy jsou zlaté, ale zuby má lev stříbrné. Znak reprezentuje náš stát a prakticky se jeho prostřednictvím stvrzují státní rozhodnutí.

 Státní vlajka a trikolora

vlajkaVlajka je jedním z obecně nejznámějších státních symbolů. Má tři barvy: bílou, červenou, modrou. Díky modrému klínu má neobvyklou podobu a je tak v Evropě ojedinělá. Vyvěšuje se při státních svátcích a výjimečných událostech. Označuje též budovy státních orgánů – třeba ministerstva, krajské úřady nebo Úřad vlády České republiky. Můžete ji vidět také při mezinárodních sportovních utkáních – například při mistrovství světa v ledním hokeji nebo třeba na olympiádě.trikolora

Naše národní barvy jsou tři – bílá, červená a modrá. Jsou to barvy, se kterými je náš stát spojen a které by si s ním měl každý vybavit. Nebyly zvoleny náhodou, ale mají k naší zemi mnohaletý, mohli bychom říci staletý, vztah.

Prezidentská standarta a státní pečeť

standartaPrezidentská vlajka, nazývaná též jako standarta, je zvláštním druhem vlajky. Už z názvu je zřejmé, že je spojená s osobou prezidenta naší republiky. Patří mezi státní symboly. Je ke spatření na Hradě nebo zámku v Lánech, pokud tam zrovna prezident pobývá a také se jí označuje dopravní prostředek používaný prezidentem republiky.statni-pecet

Státní pečeť používá prezident při podpisu významných mezinárodních smluv nebo při vydávání pověřovacích listin velvyslancům. Nejspíše byste ji mohli zahlédnout v televizi při záznamu nějaké takové události.

Státní hymna

Státní hymna je zvláštní státní symbol – vnímáme ho totiž ušima. Státní hymna je vlastně velmi slavnostní skladba, která se hraje při významných příležitostech. Můžeme ji slyšet třeba o půlnoci ze Silvestra na Nový rok, před projevem prezidenta na státní svátek anebo při mezinárodních sportovních utkáních. Hymna nejčastěji oslavuje krásu země, národ, svobodu.

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!

Korunovační klenoty, národní strom, prezident republiky

klenotyKorunovační klenoty spolu s lípou srdčitou a současnou hlavou státu nepatří sice mezi oficiální státní symboly zakotvené v ústavě (jako předchozích 7) ovšem tradičně ČR symbolizují. České korunovační klenoty tvoří: Svatováclavská koruna, Královské žezlo, Královské jablko, Korunovační plášť, meč a kožená pouzdra.narodni_strom

Jedním ze symbolů republiky je také lípa srdčitá. Můžeme ji nalézt opravdu na standartě prezidenta, státní pečeti, vojenských uniformách a bankovkách. Lípa je obecně strom oblíbený u všech slovanských národů a nejedno místo podle tohoto stromu bylo pojmenováno (u nás například Česká Lípa, v zahraničí dnes německé Lipsko [Liepzig]).Zeman

Současnou hlavou státu je od roku 2013 Miloš Zeman.