Přihláška na tábor

Schůzka rodičů s informacemi k táboru proběhne ve čtvrtek 17.3.2016 od 18:00 hodin v klubovně

Přihlášku odevzdejte do 15.4.2016.

Účastnický poplatek ve výši 3.800,- Kč prosíme uhradit nejpozději do 30.4.2016:

A . přímou platbou u vedoucího oddílu nebo pokladníka přístavu

B . nebo na účet u České spořitelny a.s., č.ú. 992 847 369 / 0800

var.symbol = registrační číslo účastníka (v případě, že var. symbol neznáte, obraťte se na kapitána oddílu či kapitánku přístavu)

do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte

Kdo potřebuje vystavit fakturu pro zaměstnavatele, oznámí tuto skutečnost obratem kapitánce přístavu MUDr. H. Šerhantové ( tel.: 737 315 170 nebo e-mail: serhantova@volny.cz )

prihlaska_na_tabor_Majak_2016

Napsat komentář